Asigurarea clădirilor, altor construcții și a conținutului acestora

Asigurarea clădirilor – asigurare facultativă complexa. Obiectul asigurării

În această asigurare sunt cuprinse următoarele tipuri de bunuri:

a)  asigurarea clădirile și alte construcții care servesc drept locuințe, birouri, magazine, restaurante, bufete, depozite de mărfuri, ateliere, teatre, cinematografe, cluburi, muzee, expoziții, dependențe, clădiri în curs de construire;

b)  mașinile, utilajele, instalațiile, motoarele, uneltele, inventarul gospodăresc și alte mijloace fixe;

c)  obiecte de inventar;

d)  mărfurile, materiile prime și auxiliare, materialele, semifabricatele, produsele finite și alte mijloace circulante materiale.

Despăgubiri

Asigurătorul acordă despăgubiri în caz de pagube la bunurile asigurate (asigurarea clădirilor si a celorlalte elemente continute) produse de următoarele riscuri generale: incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torențială, grindină, inundație, furtună, uragan, cutremur de pământ, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheață, avalanșe de zăpadă și căderi de clădiri sau alte construcții a unor corpuri.

De asemenea se mai acordă despăgubiri și pentru:

a)  în cazul clădirilor și altor construcții: când pentru stoparea unui factor de risc trebuie să se demoleze, sau demonteze clădirea ori construcția; pentru izbituri sau ciocniri de către autovehicule și care provoacă daune.

b)  pentru mijloacele fixe, altele decât clădirile și pentru elementele materiale ale mijloacelor circulante, se mai acordă despăgubiri și pentru: carbonizarea sau topirea acestora; avarii accidentale produse la toate tipurile de instalații; acțiunea unor cauze care au produs pagube bunurilor asigurate; pierderii sau dispariției bunurilor asigurate și care se datorează unui risc anume asigurat; prăbușirea clădirilor în care se aflau bunurile asigurate.

Asigurătorul nu acordă despăgubiri în cazurile prevăzute în condițiile generale de asigurare în următoarele situații:

a) acelor pagube produse și provenite din surse normale de căldură;

b) pagube provocate numai prin acțiunea curentului electric și neurmate de incendiu;

c) pagube produse aparatelor electrice prin acțiunea curentului electric;

d)  pagubele produse bunurile puse la căldură sau foc pentru prelucrare.

Sumele asigurate

Se stabilesc în funcție de cererea în funcție de cererea asiguratului astfel:

a)  separat pentru fiecare clădire sau construcție;

b)  pentru mijloace fixe și elementele materiale ale mijloacelor circulante: global – pentru bunuri din aceeași grupă de tarife; separat – pentru fiecare bun în funcție de valoarea lui.

Primele

Modul de acordare al primelor către asigurați se face astfel:

a) pe tipuri de localități, adică -municipii, orașe, comune, sate;

b) pe grupuri de bunuri, adică în funcție de felul bunurilor cuprinse în grupa de tarife și încadrare;

c)  după felul bunurilor asigurate, clădiri sau diferite construcții sau conținutul acestora.

Asigurarea bunurilor sau valorilor pentru cazurile de furt prin efracție sau acte de tâlhărie

O asemenea asigurare se încheie cu persoanele juridice.

Obiectul asigurării

Se asigură facultativ:

a) bunurile sau alte valori aflate în localul asiguratului pentru riscul de furt prin efracție sau acte de tâlhărie;

b)  valorile care se găsesc asupra diferiților curieri.

Asigurarea bunurilor sau valorilor aflate în localul asiguratului. Obiectul asigurării și despăgubirii

Asigurătorul acordă despăgubiri următoarelor evenimente asigurate:

a) pagubele produse prin furtul prin efracție al bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract cu condiția să fie îndeplinite câteva condiții de pază, printre care: uși exterioare prevăzute cu dispozitive de închidere; geamuri prevăzute cu obloane și bare de fier; încăperile să fie prevăzute cu sisteme de alarmă.

b) pagubele produse prin spargere sau deteriorarea pereților acoperișului, tavanelor, ușilor, ferestrelor în momentul furtului sau efracției;

c)  pagubele produse prin furtul bunurilor sau valorilor înscrise în contractele de asigurare, aflate în localul prevăzut în contract;

d)  pagubele produse bunurilor sau valorilor înscrise în contractul de asigurare, aflate în contractul de asigurare, prin întrebuințarea cheilor originale.

Sumele asigurate

Se stabilesc fie global pentru toate, fie pe grupe de valori, fie evidențiate separat, la solicitarea asiguratului.

Asigurații sunt obligați să ia măsurile de siguranță și pază enumerate.

Asigurarea valorilor pentru furt prin acte de tâlhărie asupra curierilor

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru situațiile când evenimentele se petrec în perioada exercitării serviciului de către curieri.

Asigurarea se poate încheia fie cu indicarea fiecărui curier și a sumelor la care se face asigurarea, fie numai cu indicarea numărului curierului și a sumei totale la care se face asigurarea.

Primele de asigurare sunt diferențiate în funcție de locul unde se săvârșește furtul și de felul bunurilor furate, despăgubirea abordându-se în momentul în care poliția stabilește faptul că într-adevăr s-a realizat furtul.

Asigurarea geamurilor, oglinzilor și altor bunuri casabile, pentru cazuri de spargere sau crăpare

Se încheie de persoane juridice pentru următoarele cazuri:

a) incendiu, trăsnet, explozie, ploaie torențială, grindină, inundație, furtună, uragan, cutremur, prăbușire sau alunecare de teren, greutatea stratului de zăpadă sau gheață, avalanșe de zăpadă și schimbări bruște de temperatură;

b) faptele oamenilor;

c) accidentele sau orice fel, inclusiv cele produse prin acțiunea animalelor;

d)  lucrările de montare, demontare sau mutare a bunurilor asigurate, precum și montarea greșită a acestora.

Sumele asigurate se stabilesc potrivit cererii asiguratului fie global pentru bunurile din aceeași grupă, fie separat pentru fiecare dintre ele.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551