Asigurarea maritimă

Asigurarea maritimă a bunurilor transportate

Obiectul asigurării

Mai este denumită CARGO și cuprinde bunurile care fac obiectul transportului extern și se încheie pentru valoarea bunurilor respective, inclusiv cheltuielile de transport, vamale.

Sfera de cuprindere a contractului de asigurare se realizează în trei condiții:

a)  Condiția A – asigurarea acoperă, cu mici excepții, toate riscurile de pierdere și de avariere a bunului asigurat;

b)  Condiția B – acoperă pierderea și avarierea la bunul asigurat, pentru următoarele evenimente cauzatoare de pagube: incendiu sau explozie; eșuare, scufundare sau răsturnarea navei, coliziunea navei sau a unei ambarcațiuni cu un obiect exterior; descărcarea mărfii într-un port de refugiu; cutremur de pământ, erup ții vulcanice sau trăsnet; intrarea apei în ambarcațiunea, nava sau mijlocul de transport respectiv; luarea de valuri.

c)  Condiția C – acoperă pierderea și avaria la bunul asigurat, cauzate de riscurile stipulate la condiția B cu excepția: cutremurele de pământ, erupții vulcanice sau trăsnet; luare de valuri; intrarea apei în ambarcațiune, navă, mijloc de transport.

Pierderea și avarierea bunului asigurat și cauzate de furt, jaf și nelivrare a unui colet întreg pot fi acoperite prin asigurare, dacă există o astfel de mențiune specială în contract.

Asigurarea poate fi încheiată de organizații din România, societăți mixte cu participare românească, organizații străine, precum și de persoane fizice și străine, ea încheindu-se în lei sau în valută.

Suma asigurată

Poate fi formată din:

– valoarea bunului potrivit facturii sau valorii de piață a bunului din momentul încheierii asigurării;

– costul transportului, al asigurării și alte costuri legate de transportul bunului respectiv;

– cheltuieli și taxe vamale;

– supraasigurare de 10% din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevăzute la încheierea asigurării.

Durata asigurării

Nu are o limită de timp, ci operează potrivit clauzelor internaționale pe principiul duratei transportului de la depozit la depozit.

Răspunderea asigurătorului

Începe în momentul în care bunul asigurat părăsește depozitul indicat în contractul de asigurare spre a fi transportat și încetează în următoarele situații:

– când bunul respectiv este livrat la depozitul destinatarului;

– când bunul este livrat la alt depozit folosit de beneficiarul transportului;

– când transportul respectiv ajunge în alt port decât cel stipulat în contract;

– la expirarea a 60 zile de la descărcarea bunului respectiv de pe mijlocul de transport maritim.

Locul asigurării

Este oriunde există acel bun asigurat în timpul transportului. Contractul este lovit de nulitate dacă asiguratul a ascuns o serie de elemente, pe care, dacă asigurătorul le-ar fi știut nu ar fi acceptat asigurarea.

Despăgubirea

Este acordată pentru compensarea pagubelor materiale cauzate bunurilor de un risc cuprins în asigurare.

Mărimea daunei

Se determină în funcție de:

– valoarea bunurilor distruse în întregime;

– volumul cheltuielilor ocazionate de recondiționarea bunurilor avariate parțial;

– volumul cheltuielilor pentru salvarea bunurilor și păstrarea celor rămase, care se scad;

– valoarea recuperărilor care mai prezintă valoarea și mai pot fi valorificate;

– franșiza, potrivit condițiilor de asigurare.

Asigurarea bunurilor se încheie pe principiul proporționalității, existând un raport de egalitate între despăgubire și daună.

Asigurarea navelor maritime și fluviale

Obiectul asigurării

Mai este denumită și CARGO și cuprinde navele comerciale, de pescuit și alte ambarcațiuni și instalații plutitoare.

Asigurarea se poate încheia în una din următoarele condiții:

a) pierdere totală, avarii și răspundere pentru coliziuni;

b) pierdere totală, avarie comună și răspundere pentru coliziuni;

c)  pierdere totală.

Asigurarea încheiată în una din aceste condiții poate fi extinsă pentru a acoperi inventarul mijloacelor fixe și circulante sau cheltuieli cu exploatarea navei.

Despăgubirea

În baza asigurării încheiate cu una din condițiile de mai sus asigurătorul acordă despăgubiri pentru:

a)  pagubele produse navei de riscurile următoare: pericole ale mărilor, oceanelor și celorlalte ape; incendiu și explozie; furt comis de persoane din afara navei; piraterie; coliziuni cu altă navă, avion, port, doc, ghețar; cutremur de pământ, erupții vulcanice și trăsnet; accidente de încărcare și descărcare a navei; eroare de navigație; neglijența comandantului, ofițerilor, echipajului sau alte persoane altele decât asiguratul.

b)  cheltuieli necesare și economicoase pentru prevenirea pagubei, micșorarea pagubei, stabilirea împrejurărilor, cauzelor și efectelor;

c)  retribuțiile de salvare sau asistență acordată navei, inclusiv cheltuielile cu experții, avocații, de judecată sau arbitraj;

d)  cheltuielile reprezentând contribuția navei la avarierea comună;

e)  sumele ce cad în sarcina asiguratului când urmare a unei coliziuni cu alte nave, sau instalații petroliere sau diferite obiecte plutitoare, acesta este răspunzător pentru: pierdere sau avarie la altă navă; întârziere sau pierderea de folosință a altei nave; avarierea comună.

Pentru alte tipuri de pagube este necesar a se stipula în contract acea clauză, alta decât cele prezentate și existente ca tip.

Asigurarea se poate încheia de unități economice române și străine, ca și de persoane fizice.

Suma asigurată

Nava se asigură pentru suma declarată de asigurat și agreată de asigurător și care nu trebuie să fie inferioară valorii de înlocuire sau să depășească valoarea de nou a unei nave similare la data încheierii asigurării.

Constatarea daunei și determinarea mărimii acesteia se efectuează prin comisarii de avarie, când nava este în străinătate și prin organe proprii la înapoierea navei în țară.

Răspunderea asiguratului

Pentru fiecare pagubă se limitează la suma asigurată. În caz de pierdere totală reală, efectivă sau constructivă ori de dispariție a navei, drept despăgubire se plătește suma asigurată a acesteia și suma asigurată suplimentar, dacă s-a făcut.

La stabilirea despăgubirii datorate de asigurător, se ține seama de franșiză, în sensul că avariile navei se despăgubesc numai în cazul în care cuantumul pagubei depășește franșiza deductibilă.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551