Asigurările auto

De ce reprezinta o categorie aparte asigurarile auto? Categoria vehiculelor este una aparte in sistemul juridic romanesc si international. De ce un autoturism este tratat altfel decat – sa zicem, o bicicleta? Ambele circula pe drumurile publice, ambele sunt operate de catre oameni. Atunci? Atunci este o simpla problema statistica: autovehiculele prezinta un risc enorm de producere accidente si pagube. Atunci, pe langa alte categorii de reglementari speciale (cum ar fi de exemplu, permisul de conducere), se impune si un sistem de asigurari special.

Exista mai multe categorii de asigurari ce pot fi legate de existenta si de utilizarea unui autovehicul. Pe de o partem avem asigirarile obligatorii (RCA). Pe de alta parte, avem alte tipuri de asigurari de raspundere civila si impotriva pagubelor (suferite sau produse). Sa le luam pe rand.

Despagubiri in asigurările auto

asigurarile auto in RomaniaDespăgubirile au stabilite sume maxime și minime, respectiv de la 10 lei și până la 4000 lei, în caz de accidente și de 1500 lei până la 4000 lei în cazurile de vătămare corporală sau deces, indiferent de numărul persoanelor accidentate. În cazul persoanelor care posedă autovehicule înmatriculate în România, primele de asigurare sunt stabilite pentru un an, iar nivelul este diferențiat pe feluri de autovehicule și categorii de persoane. Mai multe detalii in PDF: Asigurari auto – Autoritatea de Supraveghere Financiara.

În cazul autovehiculelor străine care intră pe teritoriul României și care sunt neasigurate, asigurarile auto se fac pe o perioadă de o lună.

Primele plătite asigurătorului se face în perioada de 1.01-31.12, odată cu data înmatriculării sau a eliberării autorizației provizorii de circulație, neefectuarea acestor operațiuni în termen duce la plata eventualelor prejudicii cauzate unor terțe persoane ca urmare a unor accidente, de către cel care le-a produs, acesta fiind deci neasigurat.

Răspunderea asigurătorului începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care au fost achitate primele de asigurare și s-a eliberat documentul care dovedește încheierea asigurării. Deci daca faceti luni dimineata asigurarea, achitand cu chitanta si prima stabilita, veti fi asigurat incepand cu ora 00:00 a zilei de miercuri. Aceasta raspundere încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada înscrisă în documentul de asigurare pentru care s-a plătit prima de asigurare sau în momentul radierii autovehiculului din circulație.

Asigurătorul plătește, din fondul de asigurare constituit din primele de asigurare realizate în contul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, despăgubirile pe care asigurații le datorează, conform legii, terților păgubiți de pe urma accidentelor de autovehicule, prin avarierea sau distrugerea bunurilor și prin vătămarea corporală ori decesul unor persoane, incluzându-se și cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil.

Stabilirea despăgubirilor la asigurarea auto

Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asigurații răspund, în baza legii, față de terțe persoane păgubite, precum și pentru cheltuielile făcute de asigurați în procesul civil, aceste despăgubiri acordându-se indiferent de locul unde s-a produs accidentul de autovehicul.

Acordarea despăgubirii este condiționată de:

  • producerea pagubei din vina conducătorului autovehiculului;
  • paguba să fie produsă prin fapta lucrului deci aceasta să-și aibă în cauză însușirile, acțiunea sau inacțiunea lucrului;
  • paguba să se realizeze prin intermediul altui lucru, care are la origine deplasarea autovehiculului;
  • paguba să fie urmarea scurgerii, risipirii ori căderii accidentale a substanțelor sau produselor transportate.

În cazul în care persoana păgubită își are partea sa de vină la producerea accidentului sau la dimensiunea pagubei, atunci asiguratul va răspunde numai pentru partea de pagubă produsă de el.

Stabilirea despăgubirilor se face pe baza înțelegerii dintre asigurați și terțe persoane păgubite sau vătămate, cu acordul asigurătorului, ori de câte ori din actele încheiate de organele de cercetare și din înștiințarea asiguratului rezultă cu certitudine răspunderea civilă a acestuia în producerea pagubei, iar persoana păgubită face dovada prejudiciului material suferit. Despăgubirile care se cuvin terților pentru pagubele produse de asigurați la autovehicule nu pot depăși cuantumul pagubelor și nici valoarea autovehiculului la data producerii accidentului.

Cuantumul pagubei la autovehicule reprezintă costul reparațiilor părților componente sau a pieselor avariate ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale și cele de demontare și montare efectuate cu prilejul reparațiilor și înlocuirilor determinate de accidentul suferit de autovehiculul respectiv.

Dacă a avut loc avarierea unui ansamblu sau subansamblu care aparține autovehiculului asigurat, asigurătorul poate accepta numai înlocuirea părților componente sau a pieselor care au fost avariate.

În ceea ce privește uzura autovehiculului avariat, aceasta se stabilește în funcție de vechime și stare de întreținere a acestuia la data producerii accidentului. Pentru a ușura stabilirea uzurii se folosesc tabele cu coeficienți de uzură, în funcție de tipul autovehiculului, vechimea acestuia (până în 12 ani și după 12 ani) și starea de întreținere a acestuia.

În cazul în care accidentul provocat de asigurat conduce la vătămarea corporală sau la decesul unor terțe persoane, la stabilirea despăgubirii, se iau drept bază pretențiile formulate de persoanele păgubite, conform convenției dintre părți. În cazul în care în urma accidentului de autovehicul se înregistrează decesul unei persoane, despăgubirea se va stabili luând în calcul cheltuielile de înmormântare, plus alte cheltuieli specifice, fără ca suma să depășească 200 lei.

În cazul în care accidentele produse de asigurați pe teritoriul țării noastre sunt păgubite sau vătămate persoane străine, atunci despăgubirile cuvenite acestora se pot plăti și în valută.

Asigurarile obligatorii

Asigurarea obligatorie auto are o denumire lunga si pompoasa: “asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule”. De ce este obligatorie insa? Cum spuneam, o problema statistica: numarul mare de accidente la care partea vatamata trebuia sa astepte si ani ca sa poata obtine despagubirile, dat fiind parcursul greoi in justitie.

Urmare a creșterii numărului de autovehicule, deci automat al creșterii riscului de producere a accidentelor, în România s-a instituit asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule. In sfera de cuprindere a acestui tip de asigurare sunt cuprinse toate persoanele fizice și juridice deținătoare de autovehicule supuse înmatriculării și folosite pe drumurile publice. Excetie fac motociclurilor si mopedelor cu o capacitate cilindrică sub 69 cm3.

Exista discutii in curs pentru largirea substantiala a bazei de tipuri de vehicule pentru care ar fi necesar un permis de conducere. Cu siguranta, daca se ajunge la asa ceva, si aria de acoperire pentru asigurarile auto obligatorii se va largi.

Asigurarile auto facultative nternationale

Asigurarea facultativă internationala apare sub forma asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu valabilitate numai în afara teritoriului României.

Primele de asigurare sunt stabilite în dolari SUA, pentru fiecare autovehicul, iar nivelul lor este diferențiat în funcție de următoarele criterii:

  • țările pe teritoriul cărora urmează să se deplaseze autovehiculul;
  • felul autovehiculului;
  • durata asigurării.

Perioada pentru care se încheie asigurarile auto internationale este de 15 zile, 20 zile sau o lună. Constatarea, evaluarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor se fac în conformitate cu modul de lucru stabilit prin condițiile interbirouri Cartea verde – care este un document internațional de răspundere civilă auto care se eliberează de societăți de asigurări din țările membre ala Consiliului Birourilor Asigurărilor de Autovehicule de la Londra, constituit în anul 1949.

Fiecare membru este obligat să se conformeze convenției tip interbirouri pe care a semnat-o cu ceilalți membri, să susțină interesele sistemului Cartea verde, să contribuie la finanțarea secretariatului, altfel se aplică sancțiuni bănești, suspendarea parțială sau totală din calitatea de membru.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551