Asigurările bunurilor persoanelor fizice

Asigurările bunurilor persoanelor fizice – tip special al asigurarilor de persoane. Ce se poate asigura, cat de mult e intinde protectia

Asigurările bunurilor persoanelor fizice – gospodăriile

Indică trei tipuri de asigurări:

Asigurările de bunuri

Obiectul asigurat

– mobilier și obiecte de uz casnic;

– produse agricole, viti-pomicole, alimentele și cele de origine animală;

– îmbrăcămintea, încălțămintea și alte bunuri din diferite materiale și stofe;

– unelte de toate tipurile folosite în agricultură, viticultură, pomicultură și zootehnie;

– mijloace de transport cu tracțiune animală;

– motociclete și biciclete,

– combustibili de toate tipurile;

– diferite materiale de construcție folosite pentru uzul gospodăresc;

– furaje.

Despăgubirile

Se dau pentru pagubele produse de:

– riscurile generale;

– furturi prin efracție;

– avarii accidentele la toate tipurile de instalații;

– dărâmarea sau demolarea a unor clădiri în care se aflau bunurile asigurate;

– distrugeri din incendii;

– pierderi sau dispariții de bunuri;

– prăbușiri sau alunecări de teren.

Suma plătită pentru bunurile asigurate se stabilește fie pe grupe de bunuri, fie separat, în funcție de solicitarea asiguratului, iar valoarea acestora nu trebuie nu trebuie să depășească valoarea reală la zi a bunului respectiv în care este inclusă uzura acestora.

Răspunderea asiguratului începe în momentul încheierii contractului și a plății primei de asigurare de către asigurat, dar nu mai devreme de trecerea a 5 zile de la aceste obligații asumate, el încetând la orele 24 a ultimei zile stipulate ca termen în contract.

Asigurarea de persoane

Se realizează pentru cazurile de invaliditate permanentă și deces.

Sumele asigurate se plătesc în cazurile de invaliditate permanentă sau deces, urmare a unor evenimente prevăzute în condițiile generale de asigurare facultativă de persoane și reprezintă 100% din valoarea inițială a bunurilor asigurate dacă invaliditatea este permanentă, 25% dacă invaliditatea este parțială și 50% din suma asigurată pentru deces.

Începerea și încetarea răspunderii asigurătorului se realizează în condițiile stabilite din contract.

Asigurările de răspundere civilă

Pentru pagubele produse la domiciliul asiguratului se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul sau soția ori soțul, sunt obligați să le plătească cu titlul de despăgubiri și cheltuieli de judecată pentru prejudicii care intră sub incidența legii și pentru care răspund direct, anume:

–  proprietarului unui anumit imobil în care se află bunurile asigurate, pentru pagubele produse ca locatar de incendii, explozii;

–  diferitelor persoane sau terților, pentru accidentarea de persoane, avarieri de bunuri, la domiciliul asiguratului.

Suma asigurată la această asigurare este egală cu suma asigurată pentru bunurile din gospodărie și înscrisă în contractul de asigurare, iar răspunderea asiguratului la această asigurare începe și încetează la aceleași termene cu cele prevăzute în contractul referitor la asigurarea gospodăriilor persoanelor fizice.

Asigurarea autovehiculelor (autocasco)

Fac obiectul asigurării:

a) autovehiculele destinate transporturilor de persoane tip autoturisme, autobuze;

b) autovehiculele destinate transporturilor de bunuri ca: autocamioane, autofurgonete și autofurgoane, autoturisme, tractoare rutiere, autotractoare;

c) autovehiculele construite sau echipate cu diverse destinații speciale: autovehicule pentru gospodăria comunală; autovehicule pentru stingerea incendiilor; autosanitare, autovehicule cu instalații de radioficare, caravane cinematografice; autoateliere, automacarale.

d)  remorcile auto trase de orice tip de autovehicul.

Despăgubiri

Se acordă pentru pagubele provocate prin avarierea sau distrugerea autovehiculelor și provocate de: accidente, incendii, trăsnete, explozii, ploi torențiale, grindină inundații, furtuni, uragane, cutremure de pământ, alunecări de teren, avalanșe de zăpadă, căderea unor corpuri pe construcții în care se află autovehiculul.

În asigurarea autovehiculelor pentru avarii sunt cuprinse și pagubele de furt, astfel:

– furtul autovehiculului, al unor părți componente sau piese;

– pagube de orice fel survenite ca urmare a unor tentative de furt;

– pagubele produse încăperii în care se află autovehiculul.

Despăgubirea se stabilește în funcție de starea autovehiculului în momentul producerii riscului asigurat, și nu poate depăși suma pentru care s-a făcut asigurarea, nici valoarea autovehiculului din momentul producerii pagubei și nici 80% din valoarea din nou a acestuia.

Despăgubirea se stabilește astfel:

a) dacă suma asigurată nu este mai mică decât valoarea autovehiculului din momentul producerii evenimentului asigurat, despăgubirea este egală cu cuantumul pagubei;

b)  dacă suma asigurată este mai mică decât valoarea autovehiculului din momentul producerii riscului asigurat, despăgubirea se va calcula reducându-se cuantumul pagubei corespunzător raportului dintre suma asigurată și valoarea autovehiculului la data producerii riscului asigurat.

Autovehiculele se asigură pentru sumele declarate de asigurat dar care nu trebuie să depășească valoarea lor la data asigurării.

Autoturismele și autostaționalere, inclusiv remorcile trase de acestea se asigură la valoarea lor, fără stabilirea de sume asigurate.

Asigurarea se încheie pe o perioadă de un an sau șase luni pe baza declarației de asigurare semnată de asigurat și ea se consideră încheiată prin plata primelor de asigurare și emiterea de către asigurător a contractului de asigurare.

Primele de asigurare

Diferă în funcție de capacitatea cilindrică a autovehiculului. Pentru autoturisme și autostaționare, inclusiv remorcile trase de acestea, asigurarea se poate încheia și cu o primă redusă față de cea prevăzută inițial în tariful de prime, în acest caz despăgubirile cuvenite se scad corespunzător reducerii primei de asigurare.

Primele se achită anticipat și integral.

La asigurările bunurilor persoanelor fizice încheiate pe o perioadă de un an, plata primelor se poate face și în rate subanuale, în proporțiile și la datele stabilite de asigurător.

Răspunderea asigurătorului – începe după 48 de ore de la expirarea zilei în care s-au achitat primele în numerar ori s-au virat în contul asigurătorului deschis la bancă de către asigurat și s-a întocmit contractul de asigurare.

Această răspundere încetează la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care se socotește de la data începerii răspunderii acestuia.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551