Asigurările de răspundere civilă

Importanță și trăsături – Asigurările de răspundere civilă

Pentru acoperirea pagubelor produse de asigurat unor terțe persoane în anumite condiții se cer a fi îndeplinite niște condiții esențiale, printre care:

– săvârșirea de către asigurat a unei fapte ilicite;

– să se poată dovedi că există un prejudiciu, deci a unei pagube produse de asigurat terței persoane asigurate;

– să existe un raport de cauzalitate între fapta ilicită a asiguratului și prejudiciul adus terței persoane păgubite;

–  să se poată constata culpa asiguratului care a săvârșit fapta ilicită ce a condus la producerea accidentului.

Dacă una din condițiile de mai sus arătate nu este îndeplinită înseamnă că de fapt nu sunt întrunite toate elementele ce definesc răspunderea civilă, iar pagubele rezultate nu pot fi acoperite prin asigurarea de răspundere civilă.

În ceea ce privește suma asigurată ea rămâne la acele și nivel pe toată durata asigurării, adică la fiecare producere a riscului asigurat despăgubirea de asigurare poate atinge nivelul maxim al sumei asigurate, indiferent de numărul cazurilor asigurate care au avut loc în perioada de valabilitate a asigurării.

Ținându-se cont de faptul că prin plata primelor de asigurare, asiguratul este dinainte scutit de obligația achitării unor despăgubiri cuvenite terțelor persoane păgubite sau vătămate, ar căror volum nu se cunoaște, ci se poate doar estima pe baza calculului probabilităților, asigurările de răspundere civilă sunt cele mai importante dintre toate tipurile de asigurări.

Din punct de vedere juridic asigurările de răspundere civilă sunt obligatorii și / sau facultative, iar după obiectul lor pot fi grupate în asigurări de răspundere civilă rezultate din deținerea și utilizarea mijloacelor de transport și în asigurări de răspundere civilă legală sau generală.

Alte asigurări de răspundere civilă

Asigurarea de răspundere civilă legală – acoperă prejudiciile provocate de asigurat unor terțe persoane, altele decât cele provocate prin accidente de autovehicule.

Se pot acorda despăgubiri pentru:

– acoperirea obligațiilor asiguratului constând în sume pe care acesta este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare și cheltuieli de judecată pentru prejudicii de care răspunde în baza legii, față de terțe persoane, constând în avarii și distrugeri de bunuri sau vătămări corporale ori deces;

– acoperirea cheltuielilor făcute de asigurat în procesul civil, ori de câte ori acesta a fost obligat la dezdăunare.

În țara noastră, asigurarea facultativă de răspundere civilă legală se încheie pentru acoperirea prejudiciilor produse în legătură cu activitățile desfășurate în unități industriale, de construcții, de prestări servicii, de alimentație publică.

Primele de asigurare sunt în unele cazuri fixe, iar în altele variabile, în funcție de obiectul asigurării de răspunde re civilă legală și de anumiți indicatori, iar nivelul lor diferă in funcție de tipul de persoane – fizice sau juridice.

Cuantumul despăgubirii se stabilește în limita sumei asigurate menționate în contractul de asigurare.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551