Asigurările de viață

Asigurarea de persoane – asigurările de viață. Continut, tipuri, clauze contractuale. Avantaje si dezavantaje.

Asigurările de viață cu formare de capital

Se încheie asupra vieții persoanei menționate în polița de asigurare, asigurătorul plătind suma asigurată dacă asiguratul precizat în respectiva poliță este în viață la expirarea asigurării sau dacă decedează înaintea acestui termen.

Prin acest tip de asigurare urmașii celui care ar putea deceda primesc integral suma asigurată fără să mai primească alte prime.

La această asigurare asiguratul va beneficia în fiecare an de 90% excedentele societății aferente asigurărilor de viață, societatea de asigurare fructificând pe piața financiară și capital, prin diferite plasamente, o mare parte din primele de asigurare, ducând implicit la obținerea de beneficii cât mai mari.

Ca avantaj este că polița de asigurare constituie gaj la contractarea unor împrumuturi la bancă.

Se poate stabili ca primele anuale să fie plătite în rate semestriale, trimestriale sau lunare, aceste rate putând fi majorate cu 2%, 3 %, 5%.

Dacă asiguratul nu achită ratele de primă la scadență, se va stabili un termen de două săptămâni cu titlu de soma ție, timp în care, dacă asiguratul nu-și achită primele, această protecție conferită de asigurare încetează.

De asemenea asiguratul poate realiza asigurarea oricând după încheierea unui an, iar la asigurările cu plata în rate subanuale și în cursul anului, în termen de o lună de la sfârșitul perioadei convenite ca modalitate de plată, cel mai devreme până la încheierea primului an de asigurare, în acest caz asigurătorul plătind suma de răscumpărare, dar cu reținerea ratelor restante.

Asigurarea mixtă de viață cu formare de capital poate fi combinată cu o asigurare suplimentară pentru cazurile de deces din accident, prin plata unei prime de asigurare suplimentare, care reprezintă 1,5% din suma asigurată convenită la asigurarea de viață cu formare de capital și se va plăti împreună cu prima aferentă asigurării de viață.

Dacă asigurătorul decedează din cauza urmărilor unor accidente, societatea plătește de două ori suma asigurată înscrisă în polița de asigurare de viață cu formare de capital.

Suma asigurată se plătește dacă:

– decesul din accident s-a petrecut după intrarea în vigoare a asigurării de viață cu formare de capital și este precizată în polița de asigurare;

– decesul din accident a survenit într-un interval de un an de la data accidentului;

– accidentul care a condus la decesul asiguratului s-a petrecut înaintea sfârșitului anului de asigurare în care asiguratul a împlinit o anumită vârstă.

Se consideră ca fiind accident, un eveniment care a survenit brusc independent de voința asiguratului, cu consecințe directe în decesul acestuia.

În categoria accidente intră: explozia, prăbușirea de teren, lovirea, alunecarea, tăierea, căderea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trăsnet, acțiunea curentului electric, înecul, arsura, degerarea, intoxicația subită, asfixierea, accidente de circulație de orice tip, precum și alte tipuri de accidente.

Contractul asigurării va avea obligația de a anunța societatea de asigurări în cel mai scurt timp, în 48 de ore de la decesul asiguratului, dacă coincide cu aceiași persoană atunci aceste formalități le va face beneficiarul asigurării.

Pentru stabilirea obligației de plată a societății se vor aduce dovezile următoare:

– polița de asigurare;

– dovada achitării ultimei rate de primă;

– certificatul de deces;

– acte din care să rezulte felul accidentului.

După prezentarea acestor documente, societatea de asigurări este obligată să declare solicitantului, în maximum 30 de zile, dacă recunoaște această obligație de plată.

Asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente

Se încheie cu persoane în vârstă de la 16-65 de ani, având durata cuprinsă între 5 și 10 ani, nedepășindu-se însă vârsta de 75 de ani.

Acelor persoane a căror invaliditate permanentă este mai mare de50% nu sunt primite pentru a face asigurare.

Plata se face de către asigurător în baza contractului încheiat între părți și a primelor achitate la zi se face:

a) când expiră asigurarea și dacă asiguratul este în viață, suma înscrisă în poliță;

b) în caz de amortizare a asigurării, în total sau în parte;

c) în caz de invaliditate permanentă de accident, de 6 ori suma asigurată în poliță, în total sau în parte, în funcție de invaliditate dacă este totală sau parțială;

d)  în cazul decesului asiguratului din accident, de 6 ori suma asigurată în poliță;

e)  alte cauze de deces – suma înscrisă în poliță.

Accidentele cuprinse în asigurare sunt următoarele: explozia, prăbușirea de teren, lovirea, înțeparea, tăierea, căderea și alunecarea, atacul din partea altei persoane sau animal, trăsnet, curentul electric, arsura, degerarea, înecul, intoxicări și asfixieri subite, accidente de circulație și alte tipuri de accidente.

Contractul de asigurare poate rămâne valabil pentru o sumă asigurată redusă, dacă primele au fost plătite pa cel puțin 6 luni, la contractele încheiate pe durate de până la 10 ani inclusiv și cel puțin un an pentru cele încheiate pe durate mai mari.

Dacă invaliditatea permanentă rezultă dintr-un accident este mai mare de 50%, asigurătorul scutește pe asigurat de plata primelor, aceasta numai dacă invaliditatea s-a produs în timp de un an de la data accidentului.

În cazul în care un beneficiar a produs intenționat decesul asiguratului, suma asigurată se plătește celorlalți beneficiari desemnați sau moștenitori.

Răspunderea societății de asigurare pentru decesul sau invaliditatea permanentă din accident începe după 24 de ore de la expirarea zilei în care a fost achitată prima asigurare.

Primele de asigurare se plătesc anual, anticipat, la cererea asiguratului primele se pot plăti și în rate semestriale, trimestriale sau lunare, anticipat.

Asiguratul are dreptul în decurs de 3 ani de la încetarea plății primelor să reactiveze contractul prin plata primelor restante, prin prelungirea duratei asigurării cu timpul cât nu s-au plătit primele, sau parțial prin plata primelor restante și prelungirea duratei asigurării.

În caz de accident plata sumei asigurate se face numai dacă invaliditate permanentă sau decesul au fost provocate de un accident produs în perioada valabilității contractului și au apărut în decurs de un an de la data acestuia.

Plata sumei asigurate pentru alte evenimente asigurate se face independent de plățile efectuate pentru invalidități permanente de accidente.

Pentru a putea încasa suma asigurată, cei în cauză trebuie să înainteze o cerere, actele de identitate și polița de asigurare, certificatul de naștere, suma asigurată plătindu-se în trei zile din ziua primirii de către societate a ultimului document necesar.

Pentru cazuri de deces se înaintează și certificatul de deces și procesul verbal de producere a accidentului care a provocat moartea asiguratului.

Suma asigurată se plătește asiguratului sau altei persoane desemnate de acesta la expirarea contractului sau în caz de invaliditate, altor beneficiari stipulați în contract în caz de deces sau moștenitori, suma distribuindu-se în mod egal.

Dacă se întocmește un testament beneficiarul sumei este acela care este trecut în acest act, iar dacă suma a fost deja plătită întrucât testamentul nu a fost adus la cunoștință în termen util, plata făcută rămâne valabilă.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551