Conceptul de asigurare. Definitia asigurarii

Definitia asigurarii din punct de vedere juridic, economic si financial. Definirea si clasificarea asigurarilor. Elementele contractului de asigurare

Definitia asigurarii sub aspect juridic

Forma juridică a asigurării i-o oferă contractului încheiat prin acordul părților semnatare sau sub incidența legii propriu-zise.

Tipuri de contract încheiate:

a)  Contractul consensual – încheiat prin simplu consimțământ al părților sub formă scrisă conform legiuitorului.

b)  Contractul sinalagmatic – părțile contractante își asumă obligații reciproce și independente.

c)  Contractul aleatoriu – pă rțile nu cunosc existența sau întinderea exactă a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract.

d)  Contractul succesiv – adică se eșalonează în timp.

e)  Contractul cu titlu oneros – fiecare parte urmărește să obțină un folos, o contraprestație în schimbul obligației ce-și asumă.

f)  Contractul de adeziune – de și este redactat și imprimat de asigurător, aderă la el și asiguratul.

g)  Contractul de bună credință – presupune că executarea acestuia să se facă cu bună credință de către părți.

Definitia asigurarii sub aspect economic

Acest tip de asigurare constă în despăgubirea pe care societatea o va plăti în cazuri neprevăzute și pentru care asiguratul a încheiat un contract de asigurare, plătind în acest sens rata stipulată în contract și aferentă apoi unei eventuale despăgubiri.

Prin urmare asigurarea exprimă relații de distribuire și redistribuire a produsului intern brut, relații care apar în procesul constituirii și utilizării fondului de asigurare în vederea desfășurării neîntrerupte a activității economice, păstrării integrării bunurilor asigurate, protejării persoanelor fizice împotriva anumitor evenimente care le-ar putea afecta viața ori integritatea corporală, precum și onorării obligațiilor de răspundere civilă ce revin persoanelor fizice și juridice față de terți.

Asigurările îndeplinesc următoarele funcții:

– funcția de repartiție – se manifestă în procesul de formare a fondului de asigurare, la dispoziția organizației de asigurare, pe seama primei de asigurare suportate de persoanele fizice și juridice;

– funcția de control – urmărește modul cum se încasează primele de asigurare și alte venituri ale organizației de asigurare, cum se efectuează plățile cu titlu de indemnizație de asigurare, cheltuielile de prevenire a riscurilor, cheltuielile administrative – gospodărești, corecta determinare a drepturilor cuvenite.

Definitia asigurarii sub aspect financiar

Această asigurare constituie un mijloc de a repartiza asupra unui număr mare de persoane fizice și juridice, paguba provocată de un fenomen sau un complex de fenomene unui număr redus dintre acestea.

Această pagubă insuportabilă în condițiile inexistenței asigurării de către persoana fizică sau întreprinderea care a suferit-o, devine, în condițiile asigurării, suportabilă de către masa celor ce formează comunitatea de risc, datorită faptului că tehnica asigurării se bazează pe legea numerelor mari.

Leave a ReplyGDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551