Riscurile acoperite prin asigurările de persoane

Asigurarile personale. Riscurile acoperite prin asigurările de persoane

Clasificarea asigurarilor de persoane

Asigurările de persoane se pot clasifica în funcție de riscul asigurat, de momentul achitării primei, de momentul încasării sumei asigurate și de forma pe care aceasta o îmbracă. Astfel, în funcție de riscul acoperit, asigurările de persoane pot fi:

a)  Asigurări de supraviețuire;

b) Asigurări de deces;

c)  Asigurări mixte de viață;

d) Asigurări de accidente;

e)  Asigurări de boală;

f)  Alte forme de asigurare.

Riscurile acoperite prin asigurările de persoane se impart in:

Asigurările de supraviețuire

Asigurătorul se angajează să plătească asiguratului, la expirarea contractului, suma asigurată cu condiția ca acesta să fie în viață.

În perioada când este funcțională asigurarea, asiguratul își plătește primele datorate acumulând o sumă de bani pa care o poate folosi la expirarea contractului în următoarele scopuri:

– să-și achiziționeze un imobil, automobil sau alte bunuri de mare valoare, ori de folosință îndelungată;

– să se mute cu familia într-o altă regiune sau țară;

– să se efectueze o călătorie de agrement, de afaceri, de studii, de tratament medical.

Dacă asiguratul a decedat în timpul exercitării și derulării contractului sumele sub formă de prime pe care acesta le-a plătit rămân asigurătorului.

Un tip de asigurare de supraviețuire este asigurada de rentă potrivit căreia suma asigurată este pusă la dispoziția asiguratului sub forma unor plăți periodice cu titlu de rentă.

Şi în acest caz suma plătită se va realiza la expirarea contractului, în cazul decesului asiguratului primele plătite rămân la asigurător.

Pentru a se preîntâmpina pierderea primelor plătite în caz de deces, de obicei se înscrie în contract clauza contraasigurării care permite rambursarea primelor aferente riscului de supraviețuire asigurătorul reținându-și prima aferentă riscului de deces.

Asigurările de deces

Protejează asiguratul împotriva riscului de deces indiferent de la data la care se produce, în acest fel asiguratul plătind prime de asigurare pe tot parcursul vieții.

Se pot încheia asigurări de deces pe o perioadă determinată, care-l obligă pe asigurător să plătească suma de bani în cazul în care decesul survine în perioada înscrisă în contract, dacă expiră data pentru care s-a încheiat asigurarea atunci când suma respectivă rămâne asigurătorului.

Asigurările mixte de viață

Reprezintă cuprinderea a două riscuri alternative într-un contract de asigurare unic, asiguratul plătind însă primele aferente celor două tipuri de asigurare, respectiv de supraviețuire și de deces, beneficiind de plata aferentă asigurării făcute fie direct ( în caz de supraviețuire), fie prin moștenitorii acestuia (în caz de deces).

Asigurările de accidente

Urmăresc protejarea persoanelor fizice de consecință nefastă a unor evenimente neprevăzute care le afectează viața, integritatea corporală ori capacitatea de muncă, persoanele accidentate primind o sumă de bani pentru acoperirea cheltuielilor legate de îngrijire medicală refacerea sănătății și compensarea pierderii de venit.

În caz de invaliditate permanentă, în funcție de gradul acesteia stabilit de comisie, asigurătorul datorează asiguratului întreaga sumă asigurată în cazul invalidității totale și o parte în cazul invalidității parțiale.

Asigurarea de boală

Are drept obiectiv protejarea persoanelor care au suferit o incapacitate temporară de muncă determinată de boală.

Asigurarea de sănătate permanentă

Se face după o examinare medicală și asiguratul încheie un astfel de contract, pe o perioadă determinată, plata primelor realizându-se anual.

În cazul incapacității de muncă pe o anumită perioadă stipulată asigurătorul acordă o indemnizație egală cu până la 75% din câștigul salariatului înainte de îmbolnăvire.

Alte forme de asigurare

– asigurarea dotală – adică constituirea unei dote pentru copil până la majorat;

– asigurarea de nupțialitate – asigurătorul plătește o sumă de bani dacă asiguratul se căsătorește înainte de o anumită vârstă;

– asigurarea de natalitate – adică plata de către asigurător a unei sume de bani asiguratului căruia i s-a născut un copil, într-un anumit termen.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551