Tipuri de prime în asigurările de persoane

Tipuri de prime în asigurările de persoane. Categorii si tipuri de prime utilizate in sistemul asigurarilor de persoane ce pot fi contractate in Romania

Prima netă unică la asigurările de supraviețuire

Prima analizata dintre aceste tipuri de prime în asigurările de persoane, prima neta unica trebuie să fie astfel dimensionată încât să poată fi acoperite integral riscurile asumate față de asigurați.

Nivelul primei nete depinde de probabilitatea de plată a sumei asigurate și se stabilește separat pentru fiecare risc asigurat. Asigurările de supraviețuire se contractează pe perioade de mai mulți ani sau pe o perioadă nedeterminată.

Asigurarea de supraviețuire pe termen lung presupune obligația asigurătorului de a plăti suma asigurată prevăzută în contract, dacă asiguratul va fi în viață la expirarea acestuia, adică după un număr de ani bine determinat sau când asiguratul împlinește o vârstă.

Pentru a-și putea onora obligațiile asumate, asigurătorul trebuie să încaseze de la asigurați, cu titlu de primă netă, o sumă de bani cu o valoare identică cu cea a obligațiilor asumate.

Raționamentul calculului asigurătorului pornește de la presupunerea că toate persoanele care au împlinit a anumita vârsta, încheie asigurări de viață pentru aceeași durată de n ani și pentru aceeași sumă asigurată (1 leu). Până la expirarea asigurării dintre persoanele care au încheiat asigurarea vor supraviețui x persoane.

Prima netă unică la asigurările de deces

In continuarea analizei pe tipuri de prime în asigurările de persoane, asigurările de deces se contractează pe o perioadă de un an, de mai mulți ani sau pe o perioadă nedeterminată, adică pe viață. În cazul asigurărilor de deces pe un an formula de calcul al primei nete este:

Calculul despagubirii de asigurare
– Ax – reprezintă prima netă de asigurare de deces;

– dx – numărul de persoane care vor deceda în cursul anului de valabilitate a asigurării dx;

– lx – numărul asiguraților.

Asigurătorul în acest caz pornește de la raționamentul că toate persoanele de vârsta celui care a solicitat încheierea unei asigurări de deces lx vor face același lucru, iar din tabelul cu mortalitate, știm numărul persoanelor care vor deceda în cursul anului de valabilitate a asigurării dx și de asemenea faptul că pentru fiecare asigurat decedat asigurătorul va plăti urmașilor acestuia câte 1 leu.

În cazul asigurărilor de deces pe termen de mai mulți ani la baza calculului primei nete stă raționamentul, prin care asigurătorul presupune că toate persoanele care au vârsta celei care solicită încheierea unei asigurări de deces vor face același lucru, adică vor încheia asigurarea, pentru aceeași sumă și perioadă.

Din tabelul de mortalitate asigurătorul știe câte persoane din contingentul de vârstă considerat vor deceda în fiecare an de valabilitate a contractului de asigurare și de asemenea că plățile de sume asigurate se actualizează cu coeficientul corespunzător fiecărui an.

Plățile anuale de sume asigurate actualizate se adună, iar totalul acestora se împarte la numărul persoanelor inițial asigurate, rezultând prima netă mică datorată de un asigurat.

În cazul asigurărilor de deces pe o perioadă nedeterminată calculul se bazează pe raționamentul că toate persoanele de vârsta celui care a solicitat încheierea unei asigurări de deces pe viață se vor face același lucru, vor încheia contractul de asigurare pe o perioadă nedeterminată, pentru o sumă asigurată de 1 leu, cu plata acesteia la finele anului de asigurare.

Din tabelul de mortalitate, asigurătorul știe câte persoane din contingentul de vârstă considerat vor deceda în fiecare an, de la încheierea contractului până când ultimii supraviețuitori vor fi atins vârsta de 100 ani și că plățile anuale de sume asigurate se actualizează cu coeficientul fiecărui an.

Prima netă anuală la asigurările de viață

Un alt capitol intre aceste tipuri de prime în asigurările de persoane – legata de asta data de asigurarile de viata, marcheaza condiția esențială: ca valoarea actuală a ratelor de primă cumulate să fie egală cu prima netă mică, în cazul în care nu s-ar realiza acest echilibru s-ar compromite tipicul asigurării.

Astfel, dacă o persoană în vârstă de x ani, care încheie o asigurare de viață, prin care se angajează să plătească, timp de n ani, o primă netă anuală de 1 leu, va avea de plată, cu titlu de prime anuale actualizate, o sumă de bani egală cu valoarea actuală a plăților anuale de rentă, în care s-a angajat să le facă asigurătorului asiguratului în cauză, atât timp cât acesta va fi în viață.

Dacă asiguratul încheie o asigurare de rentă pe termen limitat, atunci mărimea primei nete se determină cu ajutorul formulei:

Tipuri de prime în asigurările de persoane - Calculul despagubirii de asigurare
Valorile lui Nx și Dx se iau din tabelele numerelor de comutație.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551