Asigurările de persoane – condițiile practicate în România

Asigurările de persoane in Romania. Specific, conditii generale si speciale. Ce poti obtine prin intermediul asigurarilor personale. Avantaje si dezavantaje

Asigurările de persoane

Sunt asigurări de tip facultativ, persoanele care încheie astfel de asigurări trebuie să se încadreze în limitele unei vârste, să respecte durata de timp și condițiile de achitare a primelor stabilite de asigurător și stipulate în polițele de asigurare.

Durata asigurării, durata de plată a primelor și perioadele de timp – luni, trimestre, semestre, ani – de asigurare se socotesc de la data începerii asigurării și anume:

a)  la asigurările de viață – de la 1-a lunii calendaristice pentru care s-a plătit cea dintâi rată de primă;

b) la asigurările viagere de deces cu primă mică – de la data emiterii poliței și încasării primei de asigurare;

c)  la asigurările de accidente – de la data începerii răspunderii asigurătorului.

Contractul de asigurare se consideră încheiat prin emiterea de către asigurător a poliței de asigurare.

Prima de asigurare se plătește anticipat, în cuantumul și la termenele stabilite în polița de asigurare, pe toată durata prevăzută în tariful de prime al fiecărei asigurări.

Suma asigurată se plătește asiguratului, beneficiarului desemnat sau moștenitorului, după caz, dacă primele sunt achitate la zi ori nu s-a depășit termenul de păsuire.

Asigurătorul nu plătește suma asigurată dacă evenimentul asigurat a fost produs în urma unor operații militare în timp de război.

Dacă un beneficiar a produs intenționat decesul asiguratului, suma asigurată se plătește celorlalți beneficiari desemnați sau moștenitori.

Suma asigurată se plătește independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurările sociale și independent de repararea prejudiciului de cei răspunzători de producerea lui.

Pentru riscul de deces din accident al asiguratului, răspunderea asigurătorului începe după 24 ore de la expirarea zilei în care s-a achitat anticipația.

În cazul decesului din alte cauze decât accidentul sau boli infecțioase acute, asigurătorul are următoarele răspunderi:

a)  în primele 6 luni de la începutul asigurării, asigurătorul restituie primele încasate mai puțin cheltuielile suportate;

b) în perioada de la 6 luni la un an, asigurătorul plătește 50% din suma asigurată;

c)  în cel de-al 2-lea an al asigurării, asigurătorul plătește 75% din suma asigurată;

d)  în celelalte cazuri, asigurătorul plătește întreaga sumă asigurată.

Accidentele cuprinse în asigurare sunt următoarele evenimente subite, provenite din afara și fără voința asiguratului: explozia, prăbușirea de teren, lovirea, înțeparea, tăierea, căderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane, trăsnetul, acțiunea curentului electric, arsura, degerarea, înecul, intoxicarea, accidente produse de mașini și alte autovehicule existente, diferite arme albe sau arme de foc.

Trăsăturile caracteristice ale diferitelor forme și variante ale asigurărilor de persoane:

Asigurările mixte de viață

Se încheie în următoarele variante:

a)  asigurarea mixtă de viață sau standard;

b) asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente;

c)  asigurarea familială mixtă de viață;

d)  asigurarea mixtă de viață cu pensie pentru urmași.

În primele trei cazuri asigurarea se încheie cu persoane cu vârste cuprinse între 16-65 de ani, pe perioade de 5, 10,12 sau 15 ani, fără a depăși vârsta de 75 de ani.

Asigurarea mixtă de viață cu pensie pentru urmași se încheie cu persoane în vârstă de la 16-50 ani, pe durate de 10, 12 sau 15 ani fără depășirea vârstei de către asigurat de 60 ani.

Primele de asigurare anuale diferă de la o variantă la alta în funcție de amploarea răspunderii asumate de asigurător.

Asigurările de accidente

Se încheie în următoarele variante:

a)  asigurările de accidente sau standard;

b) asigurări familiale de accidente;

c)  asigurări de accidente TURIST;

d) asigurarea completă a elevilor și studenților;

e)  asigurarea de accidente a cetățenilor români sau străini cu domiciliul în România care participă la excursii organizate de oficiile de turism;

f)  asigurarea facultativă a vânătorilor;

g)  asigurarea facultativă, suplimentară, pentru cazurile de invaliditate temporară din accident.

Asigurarea de accidente standard se încheie cu persoane în vârstă de peste 16 ani, identică și pentru asigurările de tip familial de accidente sau TURIST.

Pentru celelalte asigurări nu s-a stabilit o limită de vârstă. Durata asigurării este de o lună, trei luni sau multiplul lor, de un an, cal mult doi ani.

La majoritatea tipurilor de asigurări de accidente contractele se încheie pentru sume fixe stabilite la niveluri diferite, în funcție de riscul asigurat, mai mari pentru invaliditate permanentă și mai mici pentru deces.

Primele de asigurare se stabilesc de regulă, pe perioada de valabilitate a contractului, în raport cu sumele asigurate.

Alte tipuri de asigurări încheiate:

1.  asigurarea de economie și invaliditate permanentă din accidente – se încheie cu persoane de peste 16 ani, pentru sume fixe, având o durată de 5-10 ani;

2.  asigurare viageră de deces – în care plata se face anticipat anual s au rate subanuale pe o perioadă de 5, 7, 12, sau 15 ani;

3.  asigurarea cu termen fix – se încheie cu persoane î n vârstă de la 16-60 ani, pe durate de timp limitate între 5 și 20 de ani, cu condiția ca la expirarea contractului acesta să nu depășească 65 de ani;

4.  asigurarea managerilor pentru riscurile de accidente – se încheie cu manageri a căror vârstă este cuprinsă între 24 și 65 ani pe o durată de 4 sau 5 ani, plata primei stabilite de asigurător se face anticipat, anual, în funcție de suma asigurată;

5.  asigurarea pentru cazurile de accidente ale angajaților contractată de persoane juridice – se încheie la cererea și în contul persoanelor juridice cu sediul în România, ca și la cererea și în contul firmelor străine, pentru diferite accidente ale angajaților lor;

6.  asigurarea de accidente a persoanelor transportate cu autovehiculele persoanelor juridice, fără plata transportului sau numai cu plata carburantului;

7.  asigurarea călătorilor pentru cazurile de accidente – se încheie c u persoane juridice autorizate să facă transport de călători;

8.  asigurarea turiștilor pentru cazurile de accidente – se încheie cu persoane juridice, autorizate să organizeze acțiuni turistice, interne și externe pentru turiști, cetățeni români sau străini.GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551