Category: Asigurarile in Romania

Problemele asigurării sunt abordate sub trei aspecte: juridic, economic sau financiar. Asigurarea, sub aspect economic, îmbracă forma bănească a asigurării în sensul acoperirii pagubei provocate de fenomene viitoare și nesigure. Sub aspect financiar, constituie un mijloc de a repartiza asupra unui număr mare de persoane fizice și juridice, paguba provocată de un fenomen sau un complex de fenomene unui număr redus dintre acestea. Când asigurarea oferă, pe lângă protecție împotriva anumitor riscuri și posibilitatea economisirii și fructificării unor disponibilități bănești, ea devine și mai atractivă.

Forțele distructive ale naturii și accidentele sunt definite ca fiind pericole permanente pentru viață, integritatea corporală și bunurile omului. Forțele naturii declanșează calamități cu efecte distructive puternice, printre care: seceta, înghețul, ploile torențiale, grindina, inundațiile, cutremurele de pământ, trăsnetul, incendiile, prăbușirile, alunecările de teren și avalanșele. Dezvoltarea științei și tehnicii – face posibilă creșterea rapidă a producției, ușurarea muncii, progresul social, dar și poate provoca accidente care să avarieze sau să distrugă bunuri de consum, mijloace de producție sau vieți omenești.

Seceta – reprezintă întreruperea procesului vegetativ din cauza insuficienței sau lipsei totale a apei, ducând la compromiterea sau distrugerea completă a recoltelor, a creșterii mortalităților în rândul animalelor.
Inundațiile – se produc de obicei primăvara și sunt rezultatul topirii bruște a zăpezilor sau gheții. De asemenea ele pot surveni fie din ploi torențiale sau ploi liniștite de lungă durată, ducând la ieșirea apelor din matcă, alt moment al inundațiilor este și acela când digurile sau barajele sunt distruse. Aceste revărsări de ape produc atât pagube materiale cât și pierderi de vieți omenești.
Cutremurele de pământ – sunt provocate de erupțiile vulcanice, sau mișcarea plăcilor tectonice, deplasarea acestora, și sunt provocate fie la mică adâncime (câțiva zeci de km) fiind cele mai puternice și distructive, fie la adâncime mare (hipocentrul situându-se la 300-600km). Astfel de fenomene duc la distrugerea sau pierderea bunurilor, a vieților omenești. Cutremurele sunt încadrate în categoria accidente, cauzate de fenomene naturale neprevăzute.
Omul – prin modul necorespunzător în care își îndeplinește uneori atribuțiile ce-i revin în activitatea economică, sau prin comportarea sa reprobabilă în societate, poate să provoace pierderi semenilor săi, aceste pericole iminente sunt fie independente de voința omului (caracter obiectiv), fie legate de comportarea omului (caracter subiectiv).
Accidentele – cele survenite atât la locul de muncă, cât și acasă, sau în timpul deplasării fie cu mașina, fie cu alte mijloace de transport, sau ca pieton, pasager. Accidentele produc atât pagube materiale cât și moartea, rănirea gravă sau ușoară a omului.
Incendiile – sunt declanșate de trăsnete, creșterea foarte mare a temperaturii, ceea ce duce la autoaprindere, explozii, scurt circuite, neglijență, acțiuni criminale. De asemenea duc la pierderi și distrugeri materiale, răniri ale oamenilor mai grave sau ușoare, moartea acestora.

Asigurările auto

De ce reprezinta o categorie aparte asigurarile auto? Categoria vehiculelor este una aparte in sistemul juridic romanesc si international. De ce un autoturism este tratat altfel decat – sa …

Asigurările de răspundere civilă

Importanță și trăsături – Asigurările de răspundere civilă Pentru acoperirea pagubelor produse de asigurat unor terțe persoane în anumite condiții se cer a fi îndeplinite niște condiții esențiale, printre …

Asigurările bunurilor persoanelor fizice

Asigurările bunurilor persoanelor fizice – tip special al asigurarilor de persoane. Ce se poate asigura, cat de mult e intinde protectia Asigurările bunurilor persoanelor fizice – gospodăriile Indică trei …

Asigurările de viață

Asigurarea de persoane – asigurările de viață. Continut, tipuri, clauze contractuale. Avantaje si dezavantaje. Asigurările de viață cu formare de capital Se încheie asupra vieții persoanei menționate în polița …

Tipuri de prime în asigurările de persoane

Tipuri de prime în asigurările de persoane. Categorii si tipuri de prime utilizate in sistemul asigurarilor de persoane ce pot fi contractate in Romania Prima netă unică la asigurările …

Riscurile acoperite prin asigurările de persoane

Asigurarile personale. Riscurile acoperite prin asigurările de persoane Clasificarea asigurarilor de persoane Asigurările de persoane se pot clasifica în funcție de riscul asigurat, de momentul achitării primei, de momentul …

Asigurarea maritimă

Asigurarea maritimă a bunurilor transportate Obiectul asigurării Mai este denumită CARGO și cuprinde bunurile care fac obiectul transportului extern și se încheie pentru valoarea bunurilor respective, inclusiv cheltuielile de …

Asigurarea animalelor

Asigurarea animalelor. Protectia animalelor agricole impotriva riscurilor prin intermediul asigurarilor speciale Animalele ce pot fi asigurate Asigurătorul asigură facultativ animalele aparținând persoanelor fizice și juridice cu domiciliul, sediul sau …

Asigurarea culturilor agricole

Asigurarea culturilor agricole. Protejarea impotriva riscurilor asociate activitatii agricole. Tipuri de asigurari specifice protectiei culturilor agricole Sfera protecției prin asigurare Asigurătorul acordă despăgubiri persoanelor fizice și juridice asigurate numai …

Asigurarea construcțiilor și echipamentelor

Asigurarea construcțiilor și echipamentelor prin polițe speciale Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru cazuri de avarieri accidentale a) Ruperi sau deformări în timpul funcționării, ciocnirii sau izbirii cu alte corpuri, …

Asigurarea bunurilor

Asigurarea bunurilor. Contractul de asigurare de bunuri Prin valoarea bunurilor la data asigurării se înțelege: a) la mijloacele fixe și obiectele de inventar – valoarea din nou a acestora (prețul …

Reasigurarea

Mecanismul reasigurării Reasigurarea reprezintă un acord de voință între o persoană juridică numită reasigurat (companie cedentă) și o altă firmă numită reasigurător prin care plătind o parte din prima …

Dinamica economică a asigurărilor

Dinamica economică a asigurărilor. Relatia intre situatia economiei si nivelul de protectie personala prin asigurari. Relatia intre situatia economiei si nivelul de protectie personala prin asigurari Incidența asigurărilor asupra …

Clasificarea asigurărilor

Clasificarea asigurarilor. Tipuri de asigurari, importanta si avantajele fiecarui tip clasificat Clasificarea asigurărilor după domeniul sau ramura la care se referă Asigurările pot fi grupate astfel: – asigurările de bunuri …

Contractul și părțile în asigurări

Ce trebuie sa stii despre contractul și părțile în asigurări. Ce clauze nu trebuie sa lipseasca si ce trebuie negociat intr-un contract de asigurare Asigurătorul Este societatea de asigurare …

Necesitate și forme de protecție a oamenilor și bunurilor

Protectia bunurilor si persoanelor prin intermediul asigurarilor. Forme de protecție a oamenilor și bunurilor. Necesitatea protectiei Forme de protecție a oamenilor și bunurilor împotriva acțiunii forțelor distructive ale naturii …

Conceptul de asigurare. Definitia asigurarii

Definitia asigurarii din punct de vedere juridic, economic si financial. Definirea si clasificarea asigurarilor. Elementele contractului de asigurare Definitia asigurarii sub aspect juridic Forma juridică a asigurării i-o oferă …

Evoluția asigurărilor în România

Aparitia, dezvoltarea si evoluția asigurarilor în România. Componentele istorice ale sistemulului de asigurari din Romania Asigurările în perioada 1870-1948 Prima etapă a asigurărilor a început în anul 1871 și …


GDRP | T&C | Privacy | Cookies
Home | Facebook | Telcons: 021-9551